Toelatingseisen tot het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP)

Als toelatingsvoorwaarden voor het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) geldt;

Een certificaat, verklaring of diploma:

  • een erkend en geldig* certificaat diabetische enof reumatische voet (DV en/of RV van voor 2010);
  • een verklaring** dat het onderdeel Risicovoet (de gehele module Risicovoet, dus niet alleen examen DV ) van het diploma medisch pedicure is behaald;
  • een erkend diploma medisch pedicure

*) erkend en geldig betekent behaald bij KOC/Philyra, waarvan de datum van afgifte van het certificaat niet langer dan 5 jaar verstreken is op moment van aanmelding voor het KRP.

**) verklaring: puntenlijst afgegeven door erkende exameninstelling.

Voorwaarden voor handhaving inschrijving :
De voorwaarde voor de handhaving van uw inschrijving is het behalen van voldoende accreditatiepunten en het behalen van de verplichte onderdelen.
Voldoende accreditatiepunten behaald u door het volgen van geaccrediteerde kennisbijeenkomsten.
Kennisbijeenkomsten kunnen plaatsvinden in de vorm van workshops, studiedagen, cursussen, congressen, symposia en praktijkbijeenkomsten. Voor uw deelname aan deze kennisbijeenkomsten worden accreditatiepunten verstrekt. In een periode van drie jaar (= één accreditatieperiode), moet een vooraf vastgesteld aantal punten behaald worden om in het register te kunnen blijven.

Het aantal te behalen punten is afhankelijk van uw kwalificaties.

De verplichte onderdelen tot 31 december 2011 zijn:

  1. De workshop Richtlijnen 
  2. Het HBA certificaat Code van het voetverzorgingsbedrijf, mits dit nog niet in bezit is.
  3. Evaluatievragen Richtlijnen

Betalingsverplichting
Aan uw inschrijving in het KwaliteitsRegister voor Pedicures zijn jaarlijks registratiekosten verbonden. 

 

 

Hoe blijft u geregistreerd in het KwaliteitsRegister voor Pedicures

Belangrijk in de uitoefening van uw werk is het op peil houden van uw kennis en kunde. Dit is noodzakelijk om in het KRP geregistreerd te blijven. 

Door het volgen van kennisbijeenkomsten vergroot of verdiept u uw kennis op het gebied van voetverzorging. Deze kennisbijeenkomsten worden georganiseerd door diverse organisaties waaronder de brancheorganisatie, maar ook opleidingsinstituten. Het is belangrijk dat de kennisbijeenkomsten voldoen aan de gestelde vereisten, deze zijn vastgesteld in een reglement. 

Kennisbijeenkomsten kunnen plaatsvinden in de vorm van workshops, studiedagen, cursussen, congressen, symposia en praktijkbijeenkomsten. Voor het bijwonen van de kennisbijeenkomsten worden accreditatiepunten verstrekt.

In een periode van drie jaar (= één accreditatieperiode), moet een vooraf vastgesteld aantal punten behaald worden om in het register te kunnen blijven.

Het aantal te behalen punten is afhankelijk van uw kwalificaties.

Pedicures die een opleiding volgen voor medisch pedicure én in het bezit zijn van een verklaring voor Risicovoet, moeten binnen 5 jaar het diploma medisch pedicure behaald hebben.

 

Accreditatiepunten

Het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) kent een systeem van accreditatie van kennisprogramma’s. Dit systeem is gebaseerd op een accreditatieformat dat telkens voor een periode van 3 jaar wordt vastgesteld.

Kennisaanbieders kunnen hun kennisprogramma’s hiervoor indienen bij ProCERT. De programma’s worden getoetst aan een vastgesteld aantal criteria, deze zijn vermeld in het ProCERT reglement. Bij twijfel wordt door het bestuur van ProCERT onder andere advies gevraagd aan de ProVoet commissie vakbekwaamheid.

Het met punten toegekend kennisprogramma wordt vermeld op de website van ProCERT. 

Het accreditatiepuntensysteem is onderdeel van het KRP. Met dit systeem wordt kennis en kunde op het vakgebied door de beroepsbeoefenaar geborgd.

De pedicurebranche kent vier kwalificaties, gericht op de zorgketen:

  • DV; voetverzorging bij diabetes (enkelvoudig gespecialiseerd)
  • RV: voetverzorging bij reumapatiënten (enkelvoudig gespecialiseerd)
  • DV/RV: combinatie van beiden (meervoudig gespecialiseerd) 
  • MP: medisch pedicure (breed gespecialiseerd) 

Accreditatiepunten
In een periode van 3 jaar moet een vastgesteld aantal punten per kwalificatie behaald worden zoals vermeld in onderstaande tabel. Afhankelijk van uw specialisatie dient u in een periode van drie jaar een vooraf vastgesteld aantal accreditatiepunten behalen.

Aantal benodigde accreditatiepunten voor de periode 2009-2011

DV = 60 accreditatie punten

RV = 60 accreditatie punten

DV+ RV = 90 accreditatiepunten

MP = 100 accreditatiepunten

 

Inschrijven in het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP)

Als u aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, kunt u zich in schrijven in het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP).

Uw inschrijving wordt geaccepteerd als ProCERT in bezit is van een kopie van uw diploma, verklaring of certificaat.

U kunt zich via de website www.kwaliteitsregisterpedicures.nl aanmelden voor het KRP systeem.

 

Kosten

Voor uw inschrijving in het KwaliteitsRegister voor Pedicures zijn registratiekosten vastgesteld.
 
De jaarlijkse registratiekosten voor 2011 bedragen € 74,10 (excl. BTW)