Simms classificatie

Bron: Publicatie Procert 4 februari 2011

www.procert.nl

 

Bij de screening van voeten van mensen met diabetes, wordt de zogenaamde “simms-classificatie” aangehouden. De simms-classificatie is een risico-inventarisatie die in kaart brengt welke risico’s de patiënt loopt op het mogelijk ontstaan van een ulcus of meerdere ulcera.

De classificatie loopt van klasse 0 = geen verlies protectieve sensibiliteit (PS) of Perifeer arterieel vaatlijden ( PAV) tot klasse 3 = ulcus of amputatie in voorgeschiedenis. Voor de volledige informatie verwijzen wij naar de Richtlijn behandeling van voeten van personen met diabetes mellitus, ISBN 9789031383603, hoofdstuk 2. 

Wanneer kun je een simms-classificatie vaststellen?
Het is enkel mogelijk een simms-classificatie vast te stellen nadat u een screening heeft uitgevoerd, volgens de bovengenoemde Richtlijn. Ook huisartsen, diabetesverpleegkundigen, podotherapeuten kunnen deze classificatie vaststellen. Bent u niet opgeleid om een screening uit te voeren, dan is het van belang de patiënt door te verwijzen naar een collega die wel bevoegd is. Medisch pedicures hebben de screening als onderdeel in hun opleiding standaard behaald. 

Simms-classificatie op nota noodzakelijk?
Het is wettelijk vastgelegd dat in de basisverzekering alleen de behandeling van simms 1 t/m 3 voor vergoeding in aanmerking komt. Daarom eisen sommige zorgverzekeraars de vermelding van de simms-classificatie op de nota van de patiënt. Deze verandering is het gevolg van wijzigingen in het zorgstelsel.
De zorgverzekeraars kunnen bij het ontbreken van de classificatie ervoor kiezen de nota’s niet uit te betalen.