Domeinen procert

Op 1 januari 2015 zijn er voor de medisch pedicure domeinen ingevoerd binnen het KRP. We ontvangen vragen over de domeinen, die we met deze nieuwsbrief willen beantwoorden.

 

Waarom domeinen?

Door het behalen van het diploma medisch pedicure, heeft u aangetoond dat u over belangrijke kennis en vaardigheden beschikt. Met uw registratie in het KRP laat u dit aan de buitenwereld zien. Registratie betekent ook dat u die kennis en vaardigheden continu onderhoudt. De domeinen zorgen ervoor dat u zich op alle competenties in de breedte blijft ontwikkelen.

 

Welke domeinen zijn er?

Voetzorg: Activiteiten die bijdragen aan vakinhoudelijke kennis en vaardigheden. Bijvoorbeeld op het gebied van behandeling, onderzoek, ziektebeelden, etc. De inhoud past binnen de vakbekwaamheid van de medisch pedicure.

 

Kwaliteitsbewust handelen: trajecten die bijdragen aan het verhogen van het kwaliteitsbewustzijn, binnen de kaders van de normen van de branche. Bijvoorbeeld: hoe ervaren mijn klanten mijn werkzaamheden en wat ik daarin verbeteren (klanttevredenheidsonderzoek), werk ik volgens de normen in de branche ((zelf)evaluatie), overleg met collega’s en andere professionals (intervisie, intercollegiale toetsing), etc.

 

Professionaliteit: Activiteiten die bijdragen aan een professionele bedrijfsvoering en/of beroepsuitoefening door de medisch pedicure. Bijvoorbeeld op het gebied van ondernemerschap, samenwerking met andere disciplines, EHBO/BHV, persoonsontwikkeling, verbreding marktperspectief, etc.

 

Gelden de domeinen voor alle medisch pedicures?

De domeinen gelden alleen als voorwaarde voor medisch pedicures die hun persoonlijke accreditatieperiode zijn gestart vanaf 1 januari 2015. Als dat voor u het geval is, dan volgt u per domein minimaal een aantal activiteiten:

 

Voetzorg: 3 activiteiten

Kwaliteitsbewust handelen: 2 activiteiten

Professionaliteit: 2 activiteiten

 

Is uw huidige persoonlijke accreditatieperiode voor 1 januari 2015 gestart? Dan moet u 100 punten halen. De domeinen worden al wel getoond bij Mijn KRP.

 

U kunt de startdatum van uw huidige persoonlijke accreditatieperiode controleren bij Mijn KRP. Daar kunt u ook zien of u een (beperkte) vrijstelling heeft ontvangen.

 

Cursussen in domein Kwaliteitsbewust handelen

Op dit moment zijn er enkele activiteiten geaccrediteerd in het domein Kwaliteitsbewust handelen. Binnenkort sturen we alle aanbieders hierover meer informatie, zodat ze hier aanbod in kunnen ontwikkelen.

 

De volgende activiteiten zijn op dit moment geaccrediteerd in dit domein:

 

Klanttevredenheidsonderzoek, SFBV

E-Learning Richtlijnen DV en RV, SFBV

Traject kwaliteitsbewust handelen (zelfevaluatie), Steebon

Kwaliteitsbewust handelen binnen de voetzorgpraktijk, Pedicuresalon Aangenaam

 

Bekijk voor  een actueel overzicht van activiteiten binnen dit domein het cursusaanbod via Mijn KRP.

 

Verzilver uw eigen inzet buiten cursusaanbod KRP

Het KRP maakt de inzet van geregistreerden inzichtelijk voor alle partijen in de markt. De inzet bestond tot nu toe alleen uit deelname aan geaccrediteerde activiteiten. Ook inzet die u levert buiten deze activiteiten, kan relevant zijn voor uw kwaliteitsontwikkeling.

 

Voorbeelden trajecten die in aanmerking komen

 

Onder andere de volgende trajecten komen in aanmerking om te worden verzilverd:

(zelf)evaluatie: een traject waarbij u samen met collega’s (of zelf) uw eigen handelen/praktijkvoering evalueert, een plan opstelt voor verbetering, het plan uitvoert en eventueel bijstuurt.

Intervisie/intercollegiaal overleg: periodiek overleg met collega’s, waarbij de bijeenkomsten een bijdrage leveren aan een traject dat zich richt op de kwaliteit van uw praktijkvoering.

(intercollegiale) toetsing: een traject waarbij uw praktijkvoering wordt getoetst door een partij met aantoonbare kennis een vaardigheden op dit gebied, gevolgd door een traject om verbeteringen door te voeren.

Klanttevredenheidsonderzoek: een traject gericht op kwaliteitsverbetering van de praktijkvoering, waarbij klantevaluaties het uitgangspunt zijn.

 

Bekijk voor meer informatie over de proef deze pagina

 

Wanneer past een activiteit binnen het domein Kwaliteitsbewust handelen?

Een programma past binnen dit domein als deze bijdraagt aan het kwaliteitsbewustzijn. Aan de ene kant gaat het er om dat de pedicure kennis neemt van kwaliteitsinstrumenten: wat is een kwaliteitscyclus (bv. Plan, do, check, act), wat is de waarde daarvan en hoe pas ik het toe. Daarnaast is het belangrijk dat het in de praktijk wordt gebracht: het toepassen van een kwaliteitscyclus uitgespreid over een langere periode (bv. een maand).

 

Hoe wordt bepaald binnen welk domein een activiteit valt?

Een activiteit wordt ingedeeld in het domein, waar het grootste deel van de activiteit binnen past. Als driekwart binnen het domein Professionaliteit past, rekenen we de volledige activiteit binnen dat domein.